Zijah Sokolović „LIJEVO DESNO GLUMAC“

Zijah A. Sokolović, autor, reditelj i glumac, koji je za 50 godina
umjetničkog života dobio 76 nagrada za svoj umjetnički rad, gostuje u
Minhenu u petak, 28.02.2020. u 20 sati. Sokolović će u Kulturhaus
Milbertshofen izvesti program “LIJEVO DESNO GLUMAC”: program kao
predstava, predavanje, team building, radionica.

William Shakespeare je rekao “Teatar je ogledalo stvarnosti”, Antonen
Arto je rekao “Stvarnost je ogledalo teatra”. Ako se u teatru pojavljuju
glumci, onda je logično, da se i u stvarnosti pojavljuju glumci. Naša
stvarnost je teatar u kojem svi mi imamo i igramo svoje uloge. Aristotel
je rekao “Teatar čine Vrijeme, Prostor i Radnja”. Ali i naš život čine
Vrijeme, Prostor i Radnja. Naša stvarnost je veliki teatar. Miroslav
Krleža je rekao “Gluma postoji sama za sebe. Može se upotrebljavati u
teatru, na filmu i televiziji, ali se može upotrebljavati i u
stvarnosti”. Naša stvarnost, naš život je proizvodnja i igra javnih i
ličnih uloga. Zijah A. Sokolović, duhovito, filozofski, kabaretski, sa
nizom primjera i poređenjem stvarnosti i teatarske umjetnosti, uči
gledaoce da shvate da su i oni “glumci u svom teatru” i da mogu biti
umjetnici u svom životu. Ako svoje životne “date okolnosti prve dramske
radnje” analiziraju teatarski “objektivno”.

 

Freitag, 28. februar 20:00 h Kulturhaus Milbertshofen Curt-Mezger-Platz 1 München